SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Mostenica

Mosztenica pierwotnie była osadą hutniczą, gdzie topiono rudę miedzi z Szpanej Doliny. Osada ta została założona w roku 1340, lecz do dziś możemy tutaj znaleźć ślady czasów, kiedy w hutach topiono miedź. Teraz tu znajduje się budowa administratywna z tablicą kamienną, na której wyryty jest rok 1561. W wiosce również warto zobaczyć klasyczny kościół z połowy 19. stulecia z oleomalbą od J.B. Klemensa z roku 1846.